Tjära är det naturliga sättet att skydda trä. Men var kommer den ifrån?

Tjära är en ren naturprodukt, som tillverkas av ved med mycket kåda. För det mesta används tall. Genom långsam förbränning blir kådan till en trögflytande vätska som är helt fri från tillsatser. Tjära används av tradition för att skydda och bevara trä. Därför är den oöverträffad som bas för målarfärg. Tjärfärg från Auson är naturens egen målarfärg.

Tjära tillverkas av ved med mycket kåda. För det mesta används tall.

Tjära utvinns oftast ur tall, även om exempelvis gran också innehåller utvinningsbar kåda. Andelen kåda är dock så liten i gran att utvinningen blir mycket resurskrävande.

Kåda blir till tjära

En tall innehåller ett flertal hartssyror. Dessa är lättflytande och sammanfattas under namnet kåda. Det är kådan som blir till tjära. Detta sker genom en långsam, kontrollerad förbränning som kallas torrdestillation.

En lång, naturlig process

Den största ansamlingen av kåda uppstår när tallen sågas ner. Då ökar produktionen av kåda i den kvarvarande stubben samt i rötterna. Efter ett antal år är det dags att utvinna tjära ur denna ved.

Så tillverkas tjära

Kådan blir till tjära genom att den kådrika veden destilleras i en ugn. Det metod som används är torrdestillation, som innebär att veden förbränns med begränsad tillgång till luft. Kådan reagerar på hettan och blir mer trögflytande.

Det oöverträffade träskyddet

Tjära är det naturliga sättet att skydda trä. På medeltiden var tjära det enda kända sättet att skydda trä. Det är fortfarande det bästa sättet. Enligt många är det dessutom det vackraste.

Doften av tjära

Att måla med tjärfärg är en upplevelse. Den karaktäristiska doften ger känslan av att arbeta direkt med naturen. Färgerna är perfekta för husfasader, liksom för plank och staket. Dessutom passar tjärfärg för att måla på slamfärgade hus.

Resultatet

Den trögflytande vätska som uppstår vid förbränningen är tjära. Tillverkningen har långa traditioner, och den färdiga tjäran är en ren naturprodukt, helt fri från tillsatser.

Biprodukter

Förutom tjära bildas träkol under processen. Även balsamterpentin utvinns ur tall.

Färgburk med texten Rödtjära