Målningsguide

Att måla med tjärfärg är en upplevelse. Den karaktäristiska doften ger dig känslan av att arbeta direkt med naturen. Färgerna är perfekta till din husfasad, men även till plank och staket. Dessutom kan du måla med tjärfärg på slamfärgade hus.

Har du en altan som behöver behandlas är vår tjärolja perfekt för ändamålet. Läs mer om hur du målar med den längre ned på denna sida.

Så här gör du

Att måla med tjärfärg är en upplevelse. Här kommer lite tips och råd för målningsprocessen.

Naturens egen målarfärg

Tjärfärg är en naturprodukt som ger ett stilrent, hållbart och vackert resultat. När du målar med tjärfärg ger du träet ett naturligt skydd, från både väder och vind. Dessutom skyddar du träet från att torka ut. Trä som målas med tjärfärg står sig länge innan du behöver måla om.

Ausons tjärfärger finns i ett flertal kulörer. Gemensamt för dem alla är att de kommer direkt från naturen. Ausons tjärfärger består av trätjära, terpentin och färgpigment. Inget annat. Tjäran skyddar och stärker träet samtidigt som du får en matt och snygg kulör. Använd tjärfärgerna till din husfasad – och till tak, plank, altaner, bryggor, staket och andra träkonstruktioner utomhus. Tjärfärg har en karaktäristisk doft som dröjer sig kvar i cirka en månad efter målningen. Doften är som tydligast de första dagarna efter målning.

Tjära kommer från naturen

Tjärfärg är en naturprodukt. Därför varierar kulören något beroende på tillverkningsdatum – se etikett på locket. Har du burkar med olika datum, bör du blanda dessa med varandra för att undvika kulörskillnader. För svart och svartbrun tjärfärg behöver du inte tänka på detta.

Rör noggrant om i burken innan du målar, eftersom pigmentet lätt lägger sig på botten vid lagring. Använd inte skakmaskin. Används en elektrisk omrörare så måste man också manuellt röra om så att allt pigment följer med i blandningen. Rör även om regelbundet medan du målar. Detta är speciellt viktigt gällande Tjärvitriol som är tunnare än de övriga tjärfärgerna och därför behöver omrörning i burken mycket oftare, annars hamnar pigmentet på botten och du får en ojämn kulör på fasaden.

Innan du målar

För optimala förhållanden när du målar så bör du planera in målningen till försommar/sommar eller tidig höst. Helst ska temperaturen ligga över 10°C. Tjäran blir då tunnare, tränger bättre in i ytan och torkar snabbare.

Se till att vädret förväntas vara stabilt och relativt soligt de kommande dagarna så att det inte kommer en kraftig regnskur när det är nymålat, då kan färgen i värsta fall rinna av. Tjärfärg torkar långsamt och det tar några dagar innan tjäran har bildat ett vattenavvisande skydd.

Var noga med att täcka detaljer som inte ska målas såsom dörrar, fönster, husgrund, plattsättning etc. Låt täckplasten sitta kvar några dagar efter målningen eller tills att tjäran har börjat att torka på ytan.

Om du ska måla på ohyvlat trä eller trä som tidigare har blivit behandlat med tjära, järnvitriol eller slamfärg är det bara att börja måla. Det samma gäller för trä som är uttorkat. För hyvlat trä och trä av hårdare träslag rekommenderar vi extra spädning med 10–20 % terpentin eller sprit. Tjärvitriol är dock klar att användas som den är och skall inte spädas extra. Huvudregeln är att tjärfärgen ska spädas så mycket att den lätt kan strykas ut med pensel i tunna lager. Tänk på att tjära blir tunnare ju varmare det är så var försiktig med spädningen i början. För tjocka lager av färg kan med tiden ge krackeleringar på ytan.

Med tjärfärg behöver du inte grundmåla. Däremot är det viktigt att tvätta bort alger och mögel och se till att träet är torrt innan du börjar måla. Trä som redan är målat med våra tjärfärger behöver du normalt bara borsta rent från smuts och damm. Finns det mögel och annan påväxt på ytan så måste du tvätta rent med fasad- eller mögeltvätt. Ytan måste vara torr innan du kan börja måla. På trä som tidigare har målats med slamfärg, till exempel den faluröda varianten, bör du använda en stålborste för att ta bort löst sittande färg. Avsluta med att borsta av hela ytan med en mjuk borste eller kvast. Då röd slamfärg har en tendens att ibland bilda mögel så måste det alltid göras en noggrann mögeltvätt innan övermålning med Auson Rödtjära. Vi rekommenderar effektiva medel som Jape Prick-Fri eller liknande.

När du målar

Använd en bred pensel, cirka 70–100 mm. Arbeta in tjärfärgen som en vanlig målarfärg och undvik att måla för tjocka lager. Tänk på regelbunden omrörning. Måla även ändarna på träet med tjärfärgen. Måla 2 gånger om det är första gången träet målas. Annars räcker det normalt att måla 1 gång på tidigare målad yta.

Åtgång:

  • Svarttjära, Rödtjära, Gröntjära, Bruntjära och Svartbrun tjära: 5-8 m2/liter beroende på underlag.
  • Tjärvitriol: 6-10 m2/liter beroende på underlag.
  • Mycket uttorkat trä kan ge en åtgång som är 2-3 gånger större.
  • Hyvlat trä? Späd extra med 10–20 % terpentin eller sprit. Gäller ej Tjärvitriol som är klar att använda.

När du har målat

Vi rekommenderar att du målar igen efter 5–10 år på utsatta sidor. På sidor där träet inte blir lika utsatt kan du vänta mycket längre än så. Denna variation beror bland annat på väder och vind, solens påverkan, kvaliteten på träytan och var du bor. Underhållsintervallen blir längre ju fler gånger du målar med tjära. Tjäran förstärker och skyddar tidigare lager.

Behandla med Auson tjärolja

Har du tröttnat på missfärgade trädäck? Tjärolja hjälper till att förhindra att träet torkar ut och därmed börjar spricka och suga åt sig vatten. Den blir inte heller svart med åren som konventionella träoljor kan bli utan bevarar trädäckets gråa nyans samtidigt som den minimerar sprickbildning. Tjäroljan ger ett hållbart skydd och en stilren yta med ett tydligt trämönster. Altanen håller sig fin länge, och det räcker att behandla träet vartannat eller vart tredje år. Tjäroljan fungerar även utmärkt till staket, obehandlade trämöbler och pallkragar.

Innan du börjar

Rengör ytan ordentligt innan du börjar behandlingen. Använd helst högtryckstvätt med borste som är skonsam mot träet och kvistar och ett bra tvättmedel. Se till att träet är torrt innan behandling. Måla inte alltför tidigt på våren.

Målning med tjärolja

Använd pensel eller roller. Tjäroljan tränger lätt in i träet. Torka av det som ligger kvar på ytan. Var särskilt noga med olja som ligger kvar på kvistar där tjäroljan kan ha svårare att suga in – använd en trasa dränkt i terpentin eller sprit och torka av efterhand som däcket behandlas. Rengör penseln med sprit eller terpentin. Åtgång: 6-10 m2/liter beroende på underlag. Mycket uttorkat och poröst trä kan ge en åtgång som är 2-3 gånger större.

Viktigt att veta!

Nylagd trall bör inte behandlas direkt med Tjärolja utan låt den få lite yta innan målning så att den får lättare att tränga in. Tjäroljan är naturligt brun i kulören och ger en lite mörkare yta som gradvis ljusnar av sol och väder. Ytan återfår sin naturliga nyans efter några månader. Det kan ta längre tid på ytor som har mycket skugga.

Tradition och innovation sedan 1928

Auson grundades 1928 och är fortfarande ett familjeföretag. Våra traditionella och hållbara produkter med trätjära som bas är ledande i Norden. Tjära är en naturprodukt som än i dag är det bästa och mest hållbara sättet att skydda och ta hand om träet. Enligt många är det dessutom det vackraste.

Ladda ned målningsguiderna

Vill du ha målningsguiden för tjärfärg eller tjärolja som PDF? Klicka på knapparna nedan för att ladda ned guiderna till din dator. Läs dem när du vill, var du vill.