Vilken trätjära är din favorit?

Alla kulörer är rena naturprodukter från skogen som skyddar och stärker träet samt ger en matt, snygg kulör. Trätjärorna är perfekta färger till din husfasad, men även till plank, sjöbodar och staket. Material som är gjort av trä helt enkelt. Dessutom går det utmärkt att måla om träfasader som tidigare har behandlats med traditionell slamfärg.

Visar alla 12 resultat

Äkta Trätjära

Äkta Trätjära är en traditionellt ugnsbränd furutjära och passar utmärkt på moderna trähus, timmerhus, trätak, bryggor och andra träkonstruktioner utomhus. Den har även god inträngningsförmåga på ohyvlat virke. Ett gammalt recept för träbestrykning är en tredjedel av vardera Äkta Trätjära, terpentin och kokt/rå linolja. Fler tips och råd inför målning med tjärfärg hittar du i vår målningsguide. Klicka här för att komma till den!

Tjärvitriol

Auson Tjärvitriol är en tunn tjärlasyr som ger en stilren, modernt grå kulör. Den varmgråa kulören framträder efterhand som tjärans naturligt bruna kulör tonas ner. Slutresultatet blir en stilren grå kulör som smälter in i naturen och vårdar träet. Tjärvitriol är baserad på Äkta Trätjära, Terpentin och har ett grått pigment som ger ytan en kulör som liknar järnvitriol. Det passar utmärkt att använda på träpanel, fasadtimmer, staket, trätak, pallkragar och andra träkonstruktioner utomhus. Du kan använda Tjärvitriol på obehandlat trä och på trä som tidigare har behandlats med tjära eller järnvitriol. Trätjära är naturens egna träskydd och består bl.a. olika slags hartser och terpener. Kåda (harts) är trädets naturliga sätt att skydda sig mot mikroorganismer och läka skador. Terpener är ett lösningsmedel och påskyndar torkningen. Tjäran tillverkas i ugn från kådrika furuträd. Rör noggrant om i burken innan du målar, eftersom pigmentet lätt lägger sig i botten vid lagring. Rör även om regelbundet medan du målar. Detta är speciellt viktigt för Tjärvitriol som är tunnare än de övriga tjärfärgerna och därför behöver omrörning i burken mycket oftare. Annars hamnar pigmentet i botten och du får en ojämn kulör på fasaden. Fler tips och råd inför målning med tjärfärg hittar du i vår målningsguide. Klicka här för att komma till den!

Rödtjära

Auson Rödtjära är alla målarfärgers ursprung. Rödfärg original. Denna tjärfärg ger husfasaden den traditionella faluröda färg som är så typisk för Sverige. Dessutom ger den det bästa skyddet mot väder och vind. Rödtjäran passar utmärkt till både klassiska sommarstugor med vita husknutar och trähus med modern arkitektur och färgsättning samt trätak. Du kan använda Rödtjära på obehandlat trä och på trä som tidigare behandlats med tjära, slamfärg eller järnvitriol. Om du målar på hyvlat virke, behöver du späda med 10–20 % terpentin eller sprit. På ohyvlat är det bara att sätta i gång. Rör noggrant om i burken innan du målar, eftersom pigmentet lätt lägger sig i botten vid lagring. Rör även om regelbundet medan du målar. Annars hamnar pigmentet i botten och du får en ojämn kulör på fasaden. Viktigt att fasaden noga tvättas av från smuts och mögel innan målning. Då röd slamfärg har en tendens att ibland bilda mögel så måste det alltid göras en noggrann mögeltvätt innan övermålning med Auson Rödtjära. Vi rekommenderar effektiva medel som Jape Prick-Fri eller liknande. Fler tips och råd inför målning med tjärfärg hittar du i vår målningsguide. Klicka här för att komma till den! Toppresultat i Folksams färgtest Trätjära är en ren naturprodukt som skyddar ditt hus mot mögel och rötsvamp samt hindrar fukt från att tränga in i träet. Det gjorde att vår Rödtjära är en av de utomhusfärger som har klarat sig bäst i Folksams Färgtest. Här kan du läsa hela resultat: Folksams Färgtest

Svarttjära

Auson Svarttjära är originalet till alla svarta utomhusfärger och ger en fin matt kulör samtidigt som den skyddar mot röta och uttorkning. Den klassiska svarta färgen passar perfekt till moderna trähus, staket eller sjöbodar samt trätak. Du kan använda Svarttjära på obehandlat trä och på trä som tidigare behandlats med tjära, slamfärg eller järnvitriol. Om du målar på hyvlat virke, behöver du späda med 10–20 % terpentin eller sprit. På ohyvlat är det bara att sätta i gång. Rör noggrant om i burken innan du målar, eftersom pigmentet lätt lägger sig i botten vid lagring. Rör även om regelbundet medan du målar. Annars hamnar pigmentet i botten och du får en ojämn kulör på fasaden. Fler tips och råd inför målning med tjärfärg hittar du i vår målningsguide. Klicka här för att komma till den!

Svartbrun Tjära

Auson Svartbrun är en äkta trätjära med både svart och brunt pigment. Svartbrun trätjära ger ett mjukare intryck än Auson Svarttjära. Vi kallar Svartbrun för arkitektens val. Skyddet mot röta och uttorkning är detsamma som för alla våra tjärfärger. Denna mjukare svarta färg passar till moderna trähus, men givetvis även till exempelvis staket och sjöbodar samt trätak. Använd Svartbrun tjära på obehandlat trä eller trä som tidigare har målats med tjära, slamfärg eller järnvitriol. Om du målar på hyvlat virke, behöver du späda med 10–20 % terpentin eller sprit. På ohyvlat är det bara att sätta i gång. Rör noggrant om i burken innan du målar, eftersom pigmentet lätt lägger sig i botten vid lagring. Rör även om regelbundet medan du målar. Annars hamnar pigmentet i botten och du får en ojämn kulör på fasaden. Fler tips och råd inför målning med tjärfärg hittar du i vår målningsguide. Klicka här för att komma till den!

Bruntjära

Auson Bruntjära är en klassisk trätjära med den bruna kulör som har sitt ursprung i nationalromantiken under förra sekelskiftet. Nu, drygt hundra år senare, är bruna träfasader och tak populära igen. Bruntjäran ger en matt brun färg och en vacker träyta. Och självklart skyddar trätjäran mot starkt solljus, fukt och röta. Du kan använda Bruntjära på obehandlat trä och på trä som tidigare behandlats med tjära, slamfärg eller järnvitriol. Om du målar på hyvlat virke, behöver du späda med 10–20 % terpentin eller sprit. På ohyvlat är det bara att sätta i gång. Rör noggrant om i burken innan du målar, eftersom pigmentet lätt lägger sig i botten vid lagring. Rör även om regelbundet medan du målar. Annars hamnar pigmentet i botten och du får en ojämn kulör på fasaden. Fler tips och råd inför målning med tjärfärg hittar du i vår målningsguide. Klicka här för att komma till den!

Gröntjära

Auson Gröntjära ger en fin matt kulör samtidigt som den skyddar mot röta och uttorkning. Den klassiska gröna färgen passar perfekt till både hus, tak och staket. Du kan använda Gröntjära på obehandlat trä eller trä som tidigare behandlats med tjära, slamfärg eller järnvitriol. Om du målar på hyvlat virke, behöver du späda med 10–20 % terpentin eller sprit. På ohyvlat är det bara att sätta i gång. Rör noggrant om i burken innan du målar, eftersom pigmentet lätt lägger sig i botten vid lagring. Rör även om regelbundet medan du målar. Annars hamnar pigmentet i botten och du får en ojämn kulör på fasaden. Fler tips och råd inför målning med tjärfärg hittar du i vår målningsguide. Klicka här för att komma till den!

Tjärolja

Trä är det bästa och naturligaste materialet som finns. Samtidigt är det levande och påverkas av allt som händer runtomkring. Väder och vind, surt nedfall, insekter, mögel och rötsvamp är exempel på sådant som påverkar träytan negativt. Men det kan du undvika om du behandlar med tjärfärg. Auson Tjärolja är en tunnflytande olja som är baserad på Äkta Trätjära och finaste Balsamterpentin. Trätjära är naturens egna träskydd och består bl.a. olika slags hartser och terpener. Kåda (harts) är trädets naturliga sätt att skydda sig mot mikroorganismer och läka skador. Terpener är ett lösningsmedel och påskyndar torkningen. Auson Tjärolja används främst för tryck-impregnerat trä på husfasader, altaner, trädgårdsmöbler, bryggor och för övrigt obehandlat trä utomhus där ytan kräver en lågviskös tjärprodukt. Tjärolja tränger djupt ner i träet och förhindrar att träet torkar ut och spricker samt skyddar effektivt mot vatteninträngning och förlänger virkets nedbrytningsprocess. Vid målning är oljan mörk men kulören försvinner efterhand som UV-strålarna bryter ner tjäran på ytan. Denna process kan ta upp till några månader innan hela ytan återgått till den kulör som var innan målning. Den markerade tjärdoften avtar redan efter några dagar och efter någon månad så är doften knappt märkbar. Fler tips och råd inför målning med tjärolja hittar du i vår målningsguide. Klicka här för att komma till den!

Imprex

Auson Imprex är en ljus specialtjära innehållande tallolja, tallbeck och Äkta Trätjära. Den ger en naturligt vacker träyta som passar utmärkt för behandling av exempelvis båtar, spåntak och träbyggnader. Tjäran har god inträngningsförmåga, konserverar träet och gör ytan vattenavvisande. Fler tips och råd inför målning med tjärfärg hittar du i vår målningsguide. Klicka här för att komma till den!

Balsamterpentin

Äkta balsamterpentin är ett biologiskt nedbrytbart lösningsmedel som används till späd­ning av tjärfärg och linoljefärger. Produkten löser även fett och föroreningar från ytor som skall målas. Balsamterpentin har en mycket rengörande och desinficerande verkan och är fri från vatten och utfällningar. Auson Balsamterpentin innehåller, likt tjära, många komponenter som träet behöver för bästa skydd. Ett gammalt recept för träbestrykning är en tredjedel vardera av balsamterpentin, trätjära och kokt eller rå linolja. Fler tips och råd inför målning med tjärfärg hittar du i vår målningsguide. Klicka här för att komma till den!

Dalbränd Trätjära

Auson Dalbränd Trätjära är en fin gyllenbrun trätjära som blir lasyrliknande med tiden. Den används framför allt vid högt ställda krav på behandling av husfasader, spåntak och båtar. Vi rekommenderar att späda tjäran med balsamterpentin för snabbare inträngning och minskad klibbighet. Ett gammalt recept för träbestrykning är lika delar Dalbränd Trätjära, terpentin och kokt eller rå linolja. Dalbränd Trätjära kan användas på trä som tidigare blivit behandlad med trätjära. Åtgång: 2–4 m2/liter beroende på underlag. Fler tips och råd inför målning med tjärfärg hittar du i vår målningsguide. Klicka här för att komma till den!

Roslagsmahogny

Auson Roslagsmahogny är en tunnflytande tjärlasyr som ger en mörkare mahognyton. Den bygger på ett gammalt svenskt recept bestående av Äkta Trätjära, linolja och balsamterpentin. Eftersom Roslagsmahogny är mycket lättrinnande bör den appliceras tunt och strykas på två gånger. Tänk på att låta ytan torka ordentligt mellan strykningarna. Använd gärna Auson Roslagsmahogny på bryggor, båtar, spåntak samt självklart på olika typer av trähus. Roslagsmahogny kan användas på obehandlat virke och trä som tidigare blivit behandlad med trätjära. Roslagsmahogny innehåller linolja som vid ogynnsamma förhållanden kan ge näring till mögel. Därför måste man alltid göra en noggrann mögeltvätt av ytan innan målning. Åtgång: 6–12 m2/liter beroende på underlag. Fler tips och råd inför målning med tjärfärg hittar du i vår målningsguide. Klicka här för att komma till den!