Hållbar förskola med skogen som granne

Skogsgläntan är en nybyggd förskola i Tranås. Som det hörs på namnet ligger förskolan nära skogen, och visionen var att bygga den i harmoni med omgivningen med så naturliga material som möjligt. Här kommer Auson in i bilden. För att passa in i miljön har förskolan målats med vår tjärvitriol.

Själva bygget har utförts av Tranåsbostäder, där Göran Lorentzi är byggchef:

– När vi började arbeta med projektet för fem år sedan var detta ett helt öde område. Men det är samtidigt ett strategiskt läge som binder ihop flera stadsdelar. Ett stenkast från Svartån och med skogen precis intill har vi nu byggt en förskola med sex avdelningar.

Från arkitekten, Lennart Göransson på Tranark, kom ett förslag med sedumtak och liggande träpanel. Färgvalet föll på tjärvitriol i stället för järnvitriol för att verkligen renodla det naturliga. Resultatet är en förskola som smälter in i omgivningen.

– Vi är väldigt nöjda med färgen och har fått mycket beröm för den. Det ska bli spännande att se hur tjärvitriolen förändras med tiden, avslutar Göran Lorentzi.

Även vi på Auson är nöjda med att vår tjärvitriol får så mycket uppskattning. Det är den värd.