Tjärolja – träoljan som ger din terrass ett längre liv

Finns det något härligare och mer naturligt material än trä? Trä är ett levande material, som påverkas av allt som händer runtomkring. Sol, vind, regn – men också exempelvis insekter och rötsvamp är saker som påverkar träet både på ytan och på djupet.

Allt detta kan du undvika om du behandlar träet med rätt träolja. Det finns många träoljor att välja mellan. Tjärolja från Auson är den enda träoljan som återför träets egna skyddande egenskaper till din terrass eller altan. Det beror på att vår tjärolja är en naturlig produkt som tillverkas av äkta trätjära, direkt från skogen. De ämnen som finns naturligt i trä, som terpener och kåda, finns även i vår tjärolja. Detta beror på att vi gör tjäroljan av tjära som utvinns ur tall. Tjärolja ökar alltså träets livslängd genom att återföra träets egna bevarande ämnen.

En naturlig terrassolja

Tjärolja från Auson är en tunnflytande träolja som är baserad på Äkta Trätjära och Balsamterpentin. Trätjära är naturens eget träskydd och består bland annat av kåda och terpener. Kåda, även kallat harts, är träets naturliga sätt att skydda sig mot mikroorganismer och att läka skador. Terpenerna påskyndar torkningen.
Tjärolja från Auson är en terrassolja som du främst använder på tryckimpregnerat trä. Tjärolja tränger djupt ner i träet och förhindrar att det torkar ut eller spricker. Dessutom skyddar tjäroljan effektivt mot vatteninträngning och motverkar att virket bryts ner.

Ett vackert och hållbart resultat

När du stryker med tjärolja är kulören mörk till att börja med. Det mörka försvinner efter hand som UV-strålarna bryter ner tjäran på ytan. Det kan ta upp till några månader innan hela ytan återgått till den kulör träet hade före strykningen. Resultatet blir både hållbart – och enligt de flesta mycket vackert. Tjäroljan ger ett hållbart skydd och en stilren yta med ett tydligt bevarat trämönster.

Slipp missfärgade trädäck

En missfärgad terrass eller altan är inte kul. Tjärolja från Auson förhindrar att träet torkar ut och börjar spricka. Det är då det suger åt sig vatten. Tjärolja skyddar träet genom att tillföra träets egna, naturliga beståndsdelar. Altanen håller sig fin länge, och det brukar räcka att behandla träet vartannat eller vart tredje år. Tjäroljan fungerar även utmärkt till staket, obehandlade trämöbler och bryggor.

Är tjärolja en träolja?

Ja, tjärolja är en typ av träolja, alltså en olja som är gjord för användning på trä. Tjärolja från Auson är idealisk att använda på trä som till exempel en terrass. Det är en naturlig produkt, gjord på trätjära direkt från skogen samt balsamterpentin – som vi också utvinner ur trä.

Färgbutik med texten Tjärolja

Tjärolja, träolja, terrassolja…kärt barn har många namn!

Tjärolja från Auson är en träolja. Det är också en terrassolja och en altanolja och en trallolja. Den är gjord på trätjära, som är en naturlig produkt direkt från skogen. Det gör att tjärolja är en utmärkt produkt att använda på trä. Trä kommer i många former. Tjärolja från Auson är perfekt för din terrass, din altan – eller din trall, oavsett var du har lagt den. Har du en brygga, är vår tjärolja plötsligt en bryggolja. Den fungerar också utomordentligt som staketolja! Tjärolja från Auson är helt enkelt lika mångsidig som det trä den är gjord av.